Meme Rekonstrüksiyonu

Meme rekonstrüksiyonu tedavisiyle kanser tedavisi nedeniyle kaybedilmiş olunan memenin yerine yenisi oluşturulmaktadır. Meme Rekonstrüksiyonu tedavisi memenin ilk alındığı anda veya memenin alınmasının üzerinden belirli bir süre geçtikten sonra uygulanabilmektedir.

Meme kanseri kadınlarla en sık görülen kanser türüdür. Erken teşhis ile meme alınmadan hastalık tedavi edilebilse de hastalığın ilerleyen aşamalarında kanserli dokuların tüm vücuda yayılmasını engellemek amacıyla memenin tamamının veya belirli bir bölümünün alınması gerekmektedir. Memesi alınmış olan bir kadın kendini psikolojik olarak iyi hissetmez, eksik veya çirkin hisseder. Bu sebeple meme rekonstrüksiyonu tedavisi kadınlar için çok önemlidir.

Kanser tedavisi nedeniyle memesinin bir bölümü veya tamamı alınan tüm hastalara meme rekonstrüksyonu tedavisi uygulanabilmektedir fakat meme rekonstrüksiyonu tedavisi uygulanabilmesi için kanserli dokuların tamamen alınmış olması gerekmektedir. Meme rekonstrüksyonu tedavisinin planlaması genel cerrah ve estetik cerrah ile birlikte yapılmalıdır. Meme rekonstrüksyonu tedavisi ister meme alımı ile (mastektomi) aynı anda yapılmış olsun ister meme alımından sonra gerçekleşmiş olsun tam teşekküllü bir hastanede yapılmsı gerekmektedir.

Meme rekonstrüksyonu tedavisinde birkaç ayrı teknik kullanılmaktadır. Bu teknikler hastanın kendi dokusundan yararlanılarak yapılan tedavi veya protez silikon ve benzeri yabancı metaryellerin kullanıldığı tedavi teknikleridir.

Hangi hastaya hangi tekniğin uygun olacağı hastayla yapılacak olan genel görüşme sonrasında belli olmaktadır. Genel görüşme sonrasında göz önünde bulundurulacak olan faktörler hastanın genel sağlık yapısı başta olmak üzere özellikle karın bölgesinden herhangi bir operasyon geçirip geçirmediği ve sağlıklı olan memesinin durumudur.

Meme Rekonstrüksiyonu tedavisi uygulanarak oluşturulmuş olan yeni memenin şekli ve büyüklüğü diğer meme ile aynı olmayabilir. Bu sebeple hastaların her iki memenin de aynı oranda olacağı beklentisine kapılmamaları gerekmektedir.Fakat meme rekonstrüksiyonu tedavisinden sonra iki meme arasında belirgin bir fark oluşursa sağlam olan memeye meme büyütme veya meme küçültme operasyonları yapılarak memelerin oranları dengelenmektedir.

İletişim Formu

Op. Dr. Naci ÇELİK Kimdir?

Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca
Tıp Eğitimi: Gülhane Askeri Tıp Akademisi (1987-1993)
Tıpta Uzmanlık: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Anabilim Dalı (1995-2002)
Uzmanlık Sonrası Eğitim (Fellowship): Chang Gung Memorial Hospital Microsurgery Fellowship, Taipei, Taiwan (2000-2002), Prof. Dr. Onur Erol`un yaninda ONEP Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Kliniği Fellow`u (2002), İstanbul, Türkiye., Network lipolysis sertifikasyonu Haziran 2005 Salzburg-Avusturya
Biyografi Görüntüle  
Op. Dr. Naci ÇELİK Kimdir?